κοινώσει


κοινώσει
κοίνωσις
mingling
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
κοινώσεϊ , κοίνωσις
mingling
fem dat sg (epic)
κοίνωσις
mingling
fem dat sg (attic ionic)
κοινόω
communicate
aor subj act 3rd sg (epic)
κοινόω
communicate
fut ind mid 2nd sg
κοινόω
communicate
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.